Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

jak obliczyć oprocentowanie kredytu

Podczas obliczeń trzeba uwzględnić rodzaj zobowiązania, wysokość pożyczonej kwoty, wysokość stopy procentowej oraz okres kredytowania….Stawka referencyjna jest czynnikiem niezależnym od banku i konsumenta, to inaczej stopa procentowa, która służy do wyznaczenia oprocentowania produktu bankowego. Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?