Regulamin kredyt-top.pl

Ważne reguły:
– statut określa reguły i kryteria korzystania z witryny kredyt-top.pl,
– aby korzystać z witryny, obowiązkowa jest niepłatna rejestracja,
– rejestracja wskazuje na udzielenie pozwolenia na przestrzeganie reguł statutu.

Witryna odmawia przejmowania i przedruku tekstów rozpowszechnianych na kredyt-top.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Naruszenie tego przepisu związane jest z powiadomieniem policji.

Za zamieszczane treści odpowiedzialny jest wyłącznie autor.

Ograniczenie winy administratora bloga:
– blog kredyt-top.pl ma charakter ilustracyjny, udostępniane w nim artykuły nie stanowią wskazówek albo dyrektyw zachowania w określonych sytuacjach,
– właściciel strony nie ponosi konsekwencji za zawartość tekstów, ani za jakiekolwiek straty występujące w rezultacie podporządkowania się treści artykułu,
– w publikacjach pokazywane są poglądy autorów, nie administratora serwisu,
– posiadacz bloga nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy pisanych pod artykułami przez osoby trzecie.

Zamieszczanie treści:
1. artykuł musi mieć przynajmniej 2500 znaków bez spacji,
2. dodawane są jedynie prawidłowe gramatycznie artykuły, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każda treść musi posiadać dołączony obrazek w harmonii z tematem przewodnim tekstu. Dodany obrazek powinien być zgodny z Prawem autorskim,
4. treść publikacji winna być unikatowa i nie może być publikowana na różnych serwisach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na kredyt-top.pl,
5. twórca artykułu zawiadamia, że przemyślenia zamieszczone w felietonie stanowią jego własne przekonania. Właściciel witryny nie odpowiada za zawartość tekstów i za możliwe szkody powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz adresy w linkach nie powinny posiadać niedozwolonej z polskim prawem treści, odnosi się to też treści dla pełnoletnich,
7. dołączane teksty powinny być intrygujące i o charakterze poglądowym. Treści opublikowane na stronie kredyt-top.pl powinny być jasne dla wszystkich czytelników,
8. artykuł może zawierać nie więcej niż jeden link w treści w postaci URL lub brand.
9. osoba odpowiedzialna za treść stwierdza, że posiada do niej absolutne prawa autorskie.

Ustalenia końcowe:
Administrator bloga kredyt-top.pl może odrzucić artykuł bez podawania pobudki. Co więcej, nie będą dodawane artykuły, które nie realizują kryteriów wyszczególnionych w statucie.