Jak obliczyć zdolność kredytową?

Włączony kalkulator

Zdolność kredytowa to istotny parametr oceniany za każdym razem, kiedy ubiegamy się o kredyt w banku. Ma on szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań długoterminowych jak kredyty hipoteczne. Dzięki takiej analizie banki oceniają wiarygodność finansową i sprawdzają, czy taka osoba będzie w stanie spłacać kredyt. Co więc jest brane pod uwagę w zdolności kredytowej i jak ją obliczyć?

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to ocena wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Za jej pomocą banki oceniają ryzyko finansowe i analizują sytuację finansowo-ekonomiczną danego wnioskodawcy. Sprawdzają, czy będzie on w stanie spłacić kredyt z odsetkami. Zdolność kredytowa opiera się na badaniach ilościowych i jakościowych. Te pierwsze dotyczą finansów. Bierze się więc pod uwagę dochody, źródło tych dochodów, analizuje wydatki, zobowiązania itp.

Sprawdzana jest również historia kredytowa w BIK. Wszelkie negatywne informacje, np. o nieregularnych spłatach poprzednich kredytów itp. mogą wpłynąć na odrzucenie wniosku. Badania jakościowe z kolei koncentrują się na ocenie sytuacji życiowej wnioskodawcy. Brany pod uwagę jest stan cywilny, wiek, wykształcenie, staż pracy, zajmowane stanowisko, liczba osób na utrzymaniu, sytuacja mieszkaniowa czy majątkowa. Celem oceny zdolności kredytowej jest wyliczenie, czy u danej osoby występuje nadwyżka finansowa, którą będzie można przeznaczyć na spłatę kredytu.

Obliczanie zdolności kredytowej

Samodzielne wyliczanie zdolności kredytowej jest bardzo trudne. Po pierwsze, wiele jest czynników, które banki biorą pod uwagę. Po drugie, każdy bank może mieć swój system oceniania zdolności kredytowej. Warto więc skorzystać z narzędzi dostępnych w Internecie, które pomogą oszacować, w jakiej wysokości kredyt może zostać nam przyznany w obecnej sytuacji finansowej. Są to kalkulatory zdolności kredytowej, do których wpisuje się informacje odnośnie oczekiwanego okresu spłaty, oprocentowania, rodzaju rat, bieżących zobowiązań, miesięcznego dochodu gospodarstwa, liczby osób w gospodarstwie itp. Po chwili otrzymamy symulację, dzięki której dowiemy się, jak może wyglądać nasza zdolność finansowa. Warto jednak pamiętać, że w każdym banku może ona się różnić od wskazanych wyników. Niektóre parametry oceniane przez instytucje finansowe pozostają tajne.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa ma szczególne znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych. Są to zobowiązania długoterminowe, przeważnie na wysokie kwoty. Banki muszą więc zweryfikować, czy daną osobę będzie stać na obciążanie domowego budżetu przy obecnych zarobkach i wydatkach.

Chcąc zwiększyć swoją zdolność kredytową, warto spłacić zaciągnięte zobowiązania. Brak kredytów, kart kredytowych czy kont z limitem, będzie dla banku dobrą informacją. Istotna jest również pozytywna historia w BIK. Zwiększyć zdolność kredytową można również przez wysoki wkład własny. Banki obecnie wymagają ok. 20% wartości kredytu. Im jednak więcej – tym lepiej. Ma to wpływ nie tylko na samą zdolność kredytową, ale również na otrzymanie lepszej oferty ze strony banku.