Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

jak obliczyć oprocentowanie kredytu

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego porównujemy poszczególne oferty bankowych produktów i zazwyczaj w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na oprocentowanie kredytu. Czym jest i w jaki sposób obliczyć oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu – czym jest?

Poszukując najkorzystniejszej opcji kredytu, zarówno gotówkowego jak i hipotecznego, najczęściej przeglądamy bankowe oferty pod kątem oprocentowania. To główny składnik kredytu, od którego zależy jaki koszt będziemy musieli ponieść w związku z udzieleniem nam środków finansowych. Oprocentowanie kredytu jest ceną pożyczanych pieniędzy i wyznacznikiem kwoty odsetek. Do każdej raty zaciągniętego kredytu zostaje doliczona wartość, którą musimy uiścić na rzecz instytucji finansowej.

Rodzaje oprocentowania kredytu

Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania. W uzależnieniu czy mamy do czynienia z produktem długoterminowym, czy krótkoterminowym wyróżniamy oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie stałe.

oprocentowanie-kredytu

Oprocentowanie stałe ustalone zostaje ustalone w podpisywanej umowie zazwyczaj o kredyt zawierany na krótki okres, do jednego roku. Gwarantuje stałe odsetki, niezależnie od tendencji utrzymujących się na rynku finansowym oraz zmian stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Oprocentowanie zmienne dotyczy najczęściej zobowiązań, których spłata rozciąga się na wiele lat, a wysokość odsetek zależy od procesów zachodzących na rynku międzybankowym i ogólnej sytuacji gospodarczej.

Od czego zależy oprocentowanie kredytu?

Wysokość oprocentowania kredytu uzależniona jest, przede wszystkim od marży kredytu oraz od stawki referencyjnej.

Marża jest zyskiem dla banku, tym na czym instytucja finansowa zarabia. Jej wysokość jest określona w sposób stały w umowie o kredyt, ta wartość co do zasady nie podlega zmianom z wyjątkiem sytuacji, w której obie strony umowy wyrażą zgodę na jej podwyższenie lub obniżenie aneksem do umowy o kredyt. Warto wiedzieć, że wpływ na marżę, a tym samym na wysokość oprocentowania ma również kwota zaciągniętego kredytu, wysokość wniesionego wkładu własnego oraz tzw. cross-selling czyli pakiet oferowanych przez bank dodatkowych do kredytu produktów.

Stawka referencyjna jest czynnikiem niezależnym od banku i konsumenta, to inaczej stopa procentowa, która służy do wyznaczenia oprocentowania produktu bankowego.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

W celu wyliczenia oprocentowania kredytu należy wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, które wpływają na wysokość odsetek. Podczas obliczeń trzeba uwzględnić rodzaj zobowiązania, wysokość pożyczonej kwoty, wysokość stopy procentowej oraz okres kredytowania.

Najprostszym parametrem umożliwiającym porównanie interesujących nas ofert kredytowych jest RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która pozwala określić jaki będzie całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania. W obliczaniu oprocentowania kredytu pomocne mogą się okazać dostępne w sieci wzory matematyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *