Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

jak obliczyć oprocentowanie kredytu

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego porównujemy poszczególne oferty bankowych produktów i zazwyczaj w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na oprocentowanie kredytu. Czym jest i w jaki sposób obliczyć oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu – czym jest?

Poszukując najkorzystniejszej opcji kredytu, zarówno gotówkowego jak i hipotecznego, najczęściej przeglądamy bankowe oferty pod kątem oprocentowania. To główny składnik kredytu, od którego zależy jaki koszt będziemy musieli ponieść w związku z udzieleniem nam środków finansowych. Oprocentowanie kredytu jest ceną pożyczanych pieniędzy i wyznacznikiem kwoty odsetek. Do każdej raty zaciągniętego kredytu zostaje doliczona wartość, którą musimy uiścić na rzecz instytucji finansowej.

Rodzaje oprocentowania kredytu

Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania. W uzależnieniu czy mamy do czynienia z produktem długoterminowym, czy krótkoterminowym wyróżniamy oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie stałe.

oprocentowanie-kredytu

Oprocentowanie stałe ustalone zostaje ustalone w podpisywanej umowie zazwyczaj o kredyt zawierany na krótki okres, do jednego roku. Gwarantuje stałe odsetki, niezależnie od tendencji utrzymujących się na rynku finansowym oraz zmian stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Oprocentowanie zmienne dotyczy najczęściej zobowiązań, których spłata rozciąga się na wiele lat, a wysokość odsetek zależy od procesów zachodzących na rynku międzybankowym i ogólnej sytuacji gospodarczej.

Od czego zależy oprocentowanie kredytu?

Wysokość oprocentowania kredytu uzależniona jest, przede wszystkim od marży kredytu oraz od stawki referencyjnej.

Marża jest zyskiem dla banku, tym na czym instytucja finansowa zarabia. Jej wysokość jest określona w sposób stały w umowie o kredyt, ta wartość co do zasady nie podlega zmianom z wyjątkiem sytuacji, w której obie strony umowy wyrażą zgodę na jej podwyższenie lub obniżenie aneksem do umowy o kredyt. Warto wiedzieć, że wpływ na marżę, a tym samym na wysokość oprocentowania ma również kwota zaciągniętego kredytu, wysokość wniesionego wkładu własnego oraz tzw. cross-selling czyli pakiet oferowanych przez bank dodatkowych do kredytu produktów.

Stawka referencyjna jest czynnikiem niezależnym od banku i konsumenta, to inaczej stopa procentowa, która służy do wyznaczenia oprocentowania produktu bankowego.

Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

W celu wyliczenia oprocentowania kredytu należy wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, które wpływają na wysokość odsetek. Podczas obliczeń trzeba uwzględnić rodzaj zobowiązania, wysokość pożyczonej kwoty, wysokość stopy procentowej oraz okres kredytowania.

Najprostszym parametrem umożliwiającym porównanie interesujących nas ofert kredytowych jest RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która pozwala określić jaki będzie całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania. W obliczaniu oprocentowania kredytu pomocne mogą się okazać dostępne w sieci wzory matematyczne.

Jak dostać kredyt na mieszkanie, jakie warunki trzeba spełnić?

kredyt na mieszkanie

Zakup mieszkania to inwestycja wymagająca sporych nakładów finansowych i niewiele osób stać na własne M bez konieczności zaciągnięcia kredyt hipotecznego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt na mieszkanie?

Kredyt na mieszkanie a zdolność kredytowa

Branża obrotu nieruchomościami obfituje w mieszkania zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego, równie szeroka jest oferta banków dotycząca ich finansowania. Jednak nie zawsze możemy liczyć na kredyt hipoteczny, który umożliwi realizację naszych mieszkaniowych planów.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna zawsze zostać poprzedzona wnikliwą analizą naszej zdolności kredytowej. Chcąc uzyskać kredyt na mieszkanie musimy posiadać wystarczającą zdolność do spłaty zadłużenia, bez której bank najprawdopodobniej rozpatrzy złożony wniosek negatywnie. Dla instytucji finansowej najważniejsza jest gwarancja spłaty zaciągniętego długu, dlatego zawsze uważnie bada, czy jesteśmy w stanie podołać spłacie kolejnych rat kredytu mieszkaniowego.

Rozpatrując złożony wniosek o kredyt hipoteczny bank sprawdza wysokość miesięcznych dochodów, które zestawia z naszymi wydatkami oraz szacowaną ratą kredytu hipotecznego. W ten sposób ustala, czy przy obecnych zarobkach oraz dotychczasowym stylu życia będziemy w stanie regularnie zwracać raty zaciągniętego długu wraz z odsetkami.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt hipoteczny?

Zdolność kredytowa jest najważniejszym aspektem, który warunkuje uzyskanie kredytu hipotecznego, jednak pozytywna decyzja kredytowa zależy również w dużej mierze od naszej historii kredytowej. Istotny jest stały i regularny wpływ środków na nasze konto w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

kredyt hipoteczny

Bank uzależnia przyznanie kredytu na mieszkanie od naszej wiarygodności finansowej, dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto zadbać o spłatę dotychczasowych zobowiązań. Dobrze rzetelnie wywiązywać się z obowiązku uiszczania rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, czy chwilówek, regularnie opłacać umowne zobowiązania m.in. w postaci rachunków za abonament telefoniczny. Przeterminowane długi zawsze wpływają negatywnie na nasz wizerunek w oczach banku.

By uzyskać kredyt hipoteczny niezbędny jest również wkład własny, standardowo jego wysokość sięga 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Banki nie przyznają kredytów na mieszkanie bez pokrycia wymaganego wkładu własnego, niższy zawsze jest związany z wyższymi kosztami obsługi zadłużenia.

Co zrobić chcąc ubiegać się o kredyt na mieszkanie?

Przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu hipotecznego warto sprawdzić na jaką kwotę finansowania jesteśmy w stanie sobie pozwolić, a dopiero później spróbować dopasować mieszkaniową ofertę do naszych możliwości. Dobrze porównać poszczególne bankowe produkty finansowe, zestawić ze sobą parametry kredytów mieszkaniowych i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Składając w banku wniosek o kredyt hipoteczny warto wziąć pod uwagę, że to dopiero początek żmudnej procedury, która wymaga spełnienia wielu formalności. Należy min. przygotować komplet niezbędnych dokumentów i ustanowić hipotekę, która będzie zabezpieczeniem kredytu dla banku.